Kontaktné údaje

Mgr. Richard Medal – MEDAL
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín

Otváracie hodiny:
e-obchod nonstop
Predajňa:
pondelok 9:00-14:00
utorok-piatok: 9:00-17:00

IČO: 34600787
Číslo registrácie: registrácia v
Živnostenskom registri č. 7/97
pod Spis. č. ŽO-97/00037/002 3HA zo dňa 7. 1. 1997
DIČ: 1032440189

Číslo účtu: 0311021503/7500, ČSOB, a.s. Trenčín
IBAN: SK12 7500 0000 0003 1102 1503